Statens Kunstfond

Kunsten ud i landsbyerne samarbejder med Statens Kunstfond

Med små 10 år på bagen er Kunsten ud i Landsbyerne efterhånden en institution i Favrskov Kommune. Derfor er vi også både glade for og stolte over, at Statens Kunstfond valgte at tage udfordringen op, da vi søgte Udvalget for kunst i det offentlige rum om at samarbejde såvel økonomisk som på det kunstneriske plan.

Kunstfonden valgte at støtte Kunsten ud i Landsbyerne 4 med 250.000,- som til gengæld er øremærket udgifter til kunstnernes honorar og deres materialer. Det er en stor del af budgettet i projektet, og vi er rigtig godt tilfredse med den aftale.

Ydermere støtter og vejleder Kunstfonden og dens udvalgsmedlemmer os også i valg af kunstnere, idet den pulje, som landsbyerne denne gang kunne vælge imellem, var stillet til rådighed af Kunstfonden. På den måde fik Udvalget for kunst i det offentlige rum en vis indflydelse på, hvilken slags kunstnere, vi kunne vælge imellem. Samtidig fik vi mulighed for at stifte bekendskab med en vifte af kunstnere, som vi aldrig ville have haft mulighed for uden udvalgets hjælp. Også dette siger vi tak for! Vi er i det hele taget tilfredse med samarbejdet.