Landsbyrådet

Landsbyrådet er samarbejdspartner i ‘Kunsten ud i landsbyerne’

Landsbyrådet er sammensat af 43 medlemmer. 41 medlemmer er udpeget/valgt af og blandt de borgere, der er geografisk tilknyttet landsbyerne i Favrskov Kommune.  Favrskov Byråd udpeger derudover to medlemmer.

Favrskov Kommunes Landsbyråd har som formål at:

  • udforme forslag til, implementere og opdatere en landsbypolitik for Favrskov Kommune.
  • sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune for at understøtte de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne.
  • fungere som høringspartner/rådgiver for byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne.
  • være aktiv igangsætter af initiativer, som kan fremme landsbyernes udvikling.
  • forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne.

Læs mere på kommunens hjemmeside >>