Kunstudvalget

Kunstudvalget

Byrådet har nedsat et kunstudvalg, som står for udsmykningen af kommunale arealer og institutioner.

Kunstudvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.
Formålet hermed er – gennem kunsten – at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der på samme tid virker fremmende for trivsel og æstetik samt øget tilfredshed som borger eller gæst i kommunen.