Røgen – 2015

Landsbyen Røgen er et af de mindste landsbysamfund i Favrskov kommune med et tæt fællesskab og stor virkelyst.
Røgen har en lang tradition for at orientere sig mod de kulturelle elementer i samfundet. Gennem de sidste godt 30 år har vi haft stor glæde og fornøjelse af at arbejde med musik og teater og det er nærliggende for os at benytte os af muligheden for at blive udvalgt til at deltage i ’Kunsten ud i landsbyerne’.

Maps_Roegen

Hvorfor vi i Røgen interesserer os for ’Kunsten ud i landsbyerne’:
Vi mener at landsbysamfund generelt også skal have mulighed for at udvikle sig i takt med resten af det danske forskelligartede bybillede. De strømninger og forandringer der sker i andre kategorier af byer i Danmark, bør også kunne eksisterer på en passende måde i landsbyerne.
I Røgen har vi derfor et ønske om at få del i de midler der afsættes nationalt og kommunalt for at udvikle og stimulere landsbyen og for at udbrede kunsten lokalt og regionalt.
Vort ønske for ’Kunsten ud i landsbyerne’ er at få en form for kunst der kan bruges – både som en æstetisk udvikling af landsbyens udtryk og som en kunst der kan formidle en form for stillingtagen og diskussion i et fælles inspirerende landsby univers.

Vores foreningsliv i Røgen:
I landsbysamfundet Røgen bor vi ca. 250 borgere. For at udnytte de menneskelige ressourcer bedst muligt har vi kun én forening i Røgen og det er Røgen Forsamlingshus I/S.
I vedtægterne for Røgen Forsamlingshus I/S pålægges bestyrelsen for forsamlingshuset at varetage ’almen vældets gavn’. Røgen Forsamlingshus I/S fungerer derfor som Røgens borgerforening og der er ikke andre foreninger i Røgen, der bredt varetager borgernes trivsel og behov.
Der er ca. 115 medlemmer i Røgen Forsamlingshus.
Vi har fællesspisning ca. 9-10 gange årligt, hvor landsbyens borgere skiftes til at lave mad til hinanden.
Røgens landsbyrepræsentant i Favrskov kommunes Landsbyråd er knyttet til bestyrelsen for forsamlingshuset og deltager i alle bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.
Forsamlingshuset er et interessentselskab og alle der er medlem er medejere.
Der afholdes årlig generalforsamling – der er vedtægter og forretningsorden for selskabet.

Hvordan vi i Røgen arbejder med kultur:
Op gennem 80’erne og 90´erne har vi i Røgen prøvet kræfter med arrangere musik- og teaterfestivaller.
I slutningen af 80’erne skabte vi Røgen Teater – en teatergruppe som siden har turneret i ind- og udland og har knyttet venskaber med teatergrupper i både Italien og Frankrig
Siden 2006 har vi i Røgen arrangeret koncerter med et bredt repertoire med forskellige kunstnere og musikgenrer. Et par afrikanske dansegrupper har også optrådt.
Vores koncerter besøges af gennemsnitligt 150 koncertgængere som bespises inden koncerten begynder.
Koncerterne annonceres på www.roegenforsamlingshus.dk og i lokalavisen er der ofte omtale af kommende koncerter.
Disse koncertarrangementer afvikles med stor succes – så stor at vi er blevet udvalgt til ét af Danmarks 10 officielle spillesteder til ’Spil Dansk Dag’ d. 31. okt. 2013.

Alt arbejde omkring vores aktiviteter udføres selvfølgeligt frivilligt af landsbyens borgere.

Fire sætninger der karakteriserer Røgen og dens borgere:
Vi sætter handling på idéerne
Vi er flittige kulturbrugere
Vi har sammenhold og fællesskab på tværs af sociale og kulturelle skel
Vi trives stort med at gøre noget for andre

Hvad et sådant projekt vil gøre ved Røgen:
Identiteten og tilhørsforholdet til Røgen vil forstærkes og de dynamiske kræfter vil få næring.
Projektets tilblivelse vil understøtte hvad vi i fællesskab kan og bidrage til et nyt kapitel i vores fortælling om os selv – som et sted hvor der er ’højt til loftet’ – som et lille sted der kan skabe store oplevelser.