Skjød 2011

Inden Kunsten ud i Landsbyerne skrev Skjødserne om sig selv:

“Skjød er en levende landsby omtrent midt i Favrskov Kommune. Vi er omkring 500 mennesker i alle aldre, og vi bor i huse af meget forskellig alder og stilart. De fleste af os dyrker fællesskabet på en eller anden måde. Vi mødes hos hinanden, på legepladsen, på den nye egetræspromenade ved gadekæret og den renoverede smedje, ved fællesspisningen i forsamlingshuset, på sportspladsen eller ved et af foreningsarrangementerne.

Vi er en landsby som vil følge med tiden.  Vi har fremtidssikret vores forsamlingshus, en ny udstykning vil bidrage med fornyelse og mange ildsjæle er med til at sikre byen som en landsby med fremtid. Vi vil glæde os til et kunstprojekt, som er visionært og vil bidrage hertil.

Vi kan anvise mange rum, hvor der kan skabes kunst. Det kan være ved vores gadekær, ved en kommunal grund ud til landevejen plantet til med træer, på legepladsen i den gamle have, i forsamlingshuset – evt. den nye loftetage og ved idrætsanlæggets store boldbane. Vi skal heller ikke glemme, at Skjøds nærområde er rigt på spændende natur.”

Vores hjemmeside kan ses på adressen: www.skjoedby.dk

Undersider:

Tilblivelsen af skulpturen i København

Monteringen af skulpturen i Skjød

Indbydelse til ferniseringen