Farre – 2015

Farre er en lille landsby med ca 300 husstande. Bortset fra et nyligt installeret kunstværk (Stenalderkvinden), foranlediget af et privat initiativ og donation, har vi i Farre ingen kunst i det offentlige rum.

Hvorfor interesserer I jer for Kunsten ud i landsbyerne?
For at gøre vores landsby til at attraktiv sted at bo, er det også nødvendigt, at “byrummet” er indbydende.

Maps_Farre

Hvis du skulle karakterisere jeres landsby i tre eller fire sætninger, hvordan lød det så?
Farre er en landsby med et godt sammenhold, og karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau. Vi har et velfungerende forsamlingshus, og et idrætsanlæg, der på det seneste er udbygget med en multibane og naturfitnessbane, projekteret og bygget af Farre Kultur- og Idrætsforening

Har I en borgerforening, et laug eller lignende i landsbyen? Fungerer det godt? Hvor god er tilslutningen? 
Farre Kultur- og Idrætsforening er en sammenslutning af 3 foreninger:
Forsamlingshuset, Idrætsforeningen og Borgerforeningen. De tre foreninger blev lagt sammen for 5 år siden. Det er en god og stærk forening med en rigtig god tilslutning. Der er ca. 100 husstande der er medlemmer (ud over kontingent til idrætsgrene).

Har I et naturligt samlingssted i landsbyen? Er det udendørs eller indendørs? Er det privat eller fællesjord? Eller måske kommunalt?
Der er to naturlige samlingssteder i byen. Forsamlingshuset og idrætsanlægget. Forsamlingshuset er eget af Farre Kultur- og Idrætsforening og stadion er kommunalt jord. På stadion er der fodbold (11, 7 og 5 mands baner), en tennisbane, 4 petanquebaner, en bålplads, multibane og naturfitnessbane med to udendørs fitness redskaber.

Hvad ville et sådant projekt gøre ved jeres landsby?
Foran klubhuset er der, efter opførelsen af multibanen, kommet et “tomrum” da der tidligere har været en basketballkurv. Dette areal er blevet lidt tilovers og her kunne der være rigtig god mulighed for et godt kunstprojekt, f.eks. kombineret med at vi kunne ændre brugen af arealet. Desuden er det meget iøjnefaldende, det er gangske enkelt det første man møder, når man kommer ind på stadion. Et kunstprojekt ville ændre førstehåndsindtrykket ved ankomst til idrætsanlægget, og gøre det mere attraktivt.

Hvorfor skal vi lige vælge jeres landsby til at deltage i Kunsten ud i landsbyerne 3?
Stadion har efterhånden de idrætsfaciliteter der skal være, men klubhusets omgivelser trænger til et løft. Vi har selv gjort meget på facilitetssiden, men trænger til nogle nye impulser. Og så har vi en forening og et bagland der vil være i stand til at løfte opgaven.