Laurbjerg 2012

Laurbjerg er en meget smukt beliggende tidligere stationsby med en blanding af helt nye parcelhuse, gamle villaer, ældreboliger og en smule let industri.

Byen med mange børnefamilier og en velfungerende skole, SFO og børnehave, der giver byen dens helt nødvendige liv.
Det er landsbyen med rigtig mange foreninger og med mange nytilflyttere fra større byer. Disse er ikke i så høj grad endnu er en del af foreningslivet – måske fordi det ikke er almindeligt i de store byer med fællesspisning osv.
De primære samlingssteder er Den Hvide Skole (forsamlingshuset), Hallen og Lilleåskolen. Herudover har vi en lille plads midt i byen op til parkeringspladsen, der hører til købmanden og kirken. Pladsen er nærmest en lille “park” – dvs. en græsplæne med nogle få buske og træer og endelig en stor kampesten med inskription. Den ligger altså centralt og er kendt af alle, men den er imidlertid næsten ikke brugt.
Kunsten ud i landsbyerne vil forhåbentlig ryste os alle mere sammen samt give os noget at være fælles om. Vi tror, at borgerne i Laurbjerg ville kunne få noget fælles at tale om – noget som alle kunne have en holdning til og dermed kan det skabe dialog. Laurbjerg er en større landsby, hvor kunsten kan glæde forholdsvist mange mennesker.
Det vil være godt for Laurbjerg med en fornyelse, der ikke nødvendigvis kun handler om traditionelle ting som at etablere en trappe eller en niveausænkning, men derimod en fornyelse der i bedste fald kan påvirke hele ånden i Laurbjerg.