Kunstværk, konditorkage og kryddersnaps!

Der var høj september-himmel og lige så højt humør, da landsbyen Svenstrup udenfor Hammel bød på kryddersnapse, kunstværk og konditorkager. Søndag den 23. september var der nemlig fernisering ved forsamlingshuset i Svenstrup. Det var den lokale Kunsten-ud-i-Landsbyerne-kunstgruppe med Birgit Bach-Valeur i spidsen, der indbød. Bag dem ligger der et års til tider hårdt arbejde.

Det er nemlig et projekt drevet af ildsjæle! Selvom både Statens Kunstfond og Favrskov Kommune står bag kunstprojektet med et stort beløb, så er kongstanken i Kunsten ud i Landsbyerne, at projektet skal drives af landsbyens egne borgere. For kun på den måde får de ejerskab, kun sådan lærer de hinanden at kende på nye måder og arbejder sammen med andre landsbybeboere, end de plejer.

Unge såvel som gamle har derfor lavet små og større kunstprojekter sammen hen over året – de har lavet farvestrålende fuglekasser, brygget kryddersnapse sammen, plantet blomsterløg ved indfaldsvejene og savet træskulpturer med motorsav.

”Skål,” blev der sagt, da propperne på kryddersnapsene sprang og der blev hilset! Og så gik turen ind i forsamlingshuset til de mest fortryllende kager i bedste konditorstil – rene kunstværker!

Sideløbende med alle landsbyens events har projektgruppen samarbejdet med Svenstrups egen kunstner, Hartmut Stockter om at skabe ”Det store kunstværk” – Udflugtsoraklet. Også dette værk skulle afsløres, selvom man allerede i nogle uger har kunnet betragte værket fra hovedvejen.

Kunstværket er inspireret af de store reklameskilte ved vejkanten. Inde i oraklets trækonstruktion er der monteret tre drejeskiver. Skiverne er bemalet med forskellige motiver. Igennem trekantede åbninger mod vejen kan man se et motiv ad gangen. Ved at trække i håndtag når man står under oraklets halvtag, kan man få skiverne til at dreje og motivet til at skifte.

De tre forskellige billeder, der vises i åbningerne, udgør sammen oraklets “budskab”, i form af en anvisning til en udflugt. En skive viser tekst, de to andre figurative malerier. Billederne skal fortolkes lidt af betragteren. Budskabet kunne f.eks. være “Tal til en odder på landevejen!”

Oraklet er synligt for de forbipasserende bilister på Viborgvej og placerer på den måde Svenstrup på landkortet. Fra at være en anonym landsby med et ”ansigtsløst” forsamlingshus, vil den fremover være stedet med det kuriøse Udflugtsorakel!

 

 

 

”Jeg er SÅ tilfreds med dagen!,” udtaler Birgit Bach-Valeur, som i dag har en dobbeltrolle. Birgit er, ud over at være tovholder i Svenstrup-projektet også formand for Kunstudvalget i Favrskov.

 Kunsten ud i Landsbyerne er et Favrskov-kunstprojekt, der har eksisteret siden 2008. Siden da har ni landsbyer deltaget i projektet, og ni kunstværker er blevet skabt i et samarbejde mellem kunstnerne og landsbyerne.

Bag kunstprojektet står Favrskov Kunstudvalg og Favrskov Landsbyråd, og denne gang samarbejder vi med Statens Kunstfond.