Sociale netværk

Kulturel vækst og sociale netværk

Der er en reel fare for og en tendens til, at endnu flere kulturtiltag koncentreres i centerbyerne. Derved afskæres de fleste landsbyboere fra at udfordres af kunsten. Vi ønsker, at de værker, der kommer ud af dette projekt skal være tilgængelige for kommunens borgere i almindelighed og landsbyboerne i særdeleshed. Derfor skal de placeres, hvor landsbyboerne færdes, på steder, de i fællesskab beslutter sig for.

Landsbyer består som bekendt både af ’oprindelige’ landsbyboere og af tilflyttere. Man må ikke underkende vigtigheden af initiativer, som samler ’de nye’ og ’de gamle’. Det kommer nemlig langtfra af sig selv. Tilflytterne er ofte unge familier, der har nok at gøre med karriere og børn. Derfor kan det være svært at have overskud til at danne netværk med ’de gamle’ landsbyboere. Projektet skal være med til at øge den lokale identitet, der er så vigtig, for at landsbyen ikke blot er en soveby men også et sted, man hører til.

»Vi er ikke newyorkere, men et folk til åbne vidder med lys og luft. Derfor vil vi se en langsigtet trend, hvor en stor del af befolkningen gerne vil bo på landet – og det gælder også ressourcestærke mennesker. Men i modsætning til for en generation siden går livet i landsbyen ikke længere af sig selv. Der skal knofedt til for at skabe de aktiviteter, der gør det attraktivt,« siger landsbyforskeren Jørgen Møller til JyllandsPosten.