Landsbyerne forsvinder

Landsbyer forsvinder

Jørgen Møller, der er lektor i samfundsudvikling og planlægning ved Aalborg Universitet, har i længere tid beskæftiget sig med problematikken omkring landsbyer. Han vurderer, at en stor del af de danske landsbyer inden for de næste ti år forsvinder.
»Landsbyerne risikerer at blive forfaldne spøgelsesbyer, hvis udviklingen bare får lov at fortsætte som hidtil,« siger han til JydskeVestkysten. Langt de fleste af landsbyerne trives dog, og mange af dem har det endda rigtig godt. Nemlig der, hvor den fysiske udvikling, det sociale netværk og den kulturelle vækst følges ad side om side.
»Det er handlekraft, der gør, at folk får nogle projekter op at køre, og i sidste ende er det den, der holder liv i landsbyen. Folk på landet skal gøre meget, som folk i byen ikke skal,« siger han.
Denne handlekraft ønsker vi at støtte eller måske ligefrem skabe i Projekt ’Kunsten ud i landsbyerne’ til at danne såvel sociale netværk som kulturel vækst.