Baggrunden

Projektet flytter fokus
I de senere år har fokus været på indkøb af kunstværker til bymiljøet i primært de tre centerbyer Hinnerup, Hammel og Hadsten. Med dette initiativ ønsker Favrskov Kommunes Kunstudvalg at fokus for en stund flyttes ud i landsbyerne. I Favrskov kommune er der ca. 40 landsbyer. Mange af disse er velfungerende, men det er uomgængeligt, at mange landsbyer kæmper imod tidsånden: nemlig at byerne tiltrækker midlerne og menneskerne som saltkrystaller trækker vand. Hvis landsbyerne fortsat skal bestå, så er der behov for, at der tilføres midler til at styrke de sociale netværk og den kulturelle vækst.

Landsbyerne forsvinder >>

Kulturel vækst og sociale netværk >>